Informacje dla rodziców

UBEZPIECZENIE INDYWIDAULNE DZIECKA

W obecnym roku nasze Przedszkole nie będzie organizowało ubezpieczenia grupowego NNW dla dzieci.

Jednak bardzo ważne są dla nas kwestie zapewnienia dzieciom maksymalnego bezpieczeństwa, chcemy aby rodzice samodzielnie, indywidualnie podejmowali decyzję o wyborze ubezpieczenia dla swojego dziecka zapewniając mu wsparcie finansowego w razie nieszczęśliwego wypadku.

Poniżej umieszczamy kilka ofert do zakupu online, z których rodzic może skorzystać i wybrać ubezpieczenie - zakres, który najbardziej odpowiada jego oczekiwanym.

· Generali / Bezpieczny.pl https://bezpieczny.pl/przedszkole/02458

W przypadku pytań lub trudności z zawarciem ubezpieczenia można kontaktować się telefonicznie

tel. 789 035 333

OPŁATY

Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności, uważa się najbliższy dzień powszedni.


Sposób naliczania opłat:

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł.

2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od godzin wykraczających poza godz. 8:00- 13:00 i wynosi 1,14 zł.


Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy wyłącznie na konto placówki. Kwota do zapłaty widoczna jest w panelu rodzica na platformie i-przedszkole wystawiane przez Panią Agnieszkę Ochnicką- Dąbrowską – Kierownika Gospodarczego w dniach 4-10 każdego miesiąca w godz. 7:00-14:00.

KONTO PRZEDSZKOLA:

PKO BANK POLSKI SA
NR RACHUNKU: 70 1020 1967 0000 8602 0128 4256

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DZIECKA 6 LETNIEGO

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową. Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

GORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gorzowska Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek w odpłatnościach za przedszkole. Karta przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

PRZYDATNE LINKI I ADRESY:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 715 13 60 //
Faks: 95 715 13 87
E-mail: sekretariat@gcprips.gorzow.pl
Strona: www.gcprips.gorzow.pl

 


Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Kazimierza Wielkiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 720 20 05

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.


Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/
Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl/
UNICEF http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Czereśniowa 4i
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-7320-736
95-7224-226
http://www.zppp-gorzow.pl/poradnia