Informacje dla rodziców

OPŁATY

Opłata za przedszkole winna być wniesiona do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności, uważa się najbliższy dzień powszedni.
Sposób naliczania opłat:

1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,50 zł.

2. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu uzależniona jest od godzin wykraczających poza godz. 8:00- 13:00 i wynosi 1 zł.

WAŻNE !!
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu dokonujemy wyłącznie na konto placówki. Kwota do zapłaty widoczna jest w panelu rodzica na platformie i-przedszkole wystawiane przez Panią Agnieszkę Ochnicką- Dąbrowską – Kierownika Gospodarczego w dniach 4-10 każdego miesiąca w godz. 7:00-14:00.

KONTO PRZEDSZKOLA:

PKO BANK POLSKI SA
NR RACHUNKU: 70 1020 1967 0000 8602 0128 4256

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opłaty za przedszkole dla dziecka 6-letniego. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową. Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

KARTA DUŻEJ RODZINY

to szczególne uprawnienia ułatwiające ich funkcjonowanie. Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie. Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Przydatne linki i adresy

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel.: 95 715 13 60 //
Faks: 95 715 13 87
E-mail: sekretariat@gcprips.gorzow.pl
Strona: www.gcprips.gorzow.pl


Ośrodek Wsparcia Rodziny
ul. Kazimierza Wielkiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski
Tel: 95 720 20 05

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Rzecznik Praw Dziecka http://www.brpd.gov.pl/
Niebieska Linia http://www.niebieskalinia.pl/
UNICEF http://www.unicef.pl/Co-robimy/Prawa-dziecka

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
ul. Czereśniowa 4i
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95-7320-736
95-7224-226
http://www.zppp-gorzow.pl/poradnia

 

SKRZYNKA KONTAKTOWA

Drodzy Rodzice informujemy, że w holu głównym przedszkola znajduje się SKRZYNKA KONTAKTOWA. Gdybyście Państwo mieli pytania – chętnie na nie odpowiemy…