Nabór 2023/2024

Poniżej znajdują się informacje dotyczące terminów i zasad naboru do przedszkola na rok szkolny 2023/2024. Nasze przedszkole prowadzi nabór wyłącznie dla dzieci 3- letnich. Dzieci urodzone po roku 2000 mogą zostać przyjęte do przedszkola tylko w przypadku rezygnacji z przedszkola dziecka już uczęszcającego. Prosimy zapoznać się z załączony dokumentami.

 

Załączniki: