Nabór 2024/2025

Od dnia 26 marca na tablicy ogłoszeń w PM17 znajdują się listy osób zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia w Przedszkolu Miejskim nr 17 są zobowiązani do POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU DZIECKA DO PLACÓWKI od 3 KWIETNIA DO 10 KWIETNIA w gabinecie dyrektora w godzinach 8-15. Niespełnienie tego wymogu będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca od września br.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia w placówce drugiego lub trzeciego wyboru są zobowiązani do odebrania oryginału złożonych dokumentów w  gabinecie dyrektora oraz zaniesienie ich do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane celem potwierdzenia woli zapisu dziecka. Niespełnienie tego wymogu będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca od września br.

Rodzice dzieci, które nie zostały zakwalifikowane do żadnego z przedszkoli proszeni są o kontakt z Wydziałem Edukacji 95 73 55 778 w celu zapisania dziecka na listę oczekujących na miejsce. Po zebraniu informacji dotyczących wolnych miejsc w przedszkolach, dzieci zostaną skierowane do poszczególnych placówek.

Z uwagi na to, że zaczynają wpływać do nas odwałania prosimy zapoznać się z procedurą odwoławczą, która znajduje się w ZASADACH REKRUTACJI DZIECI §3. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych będą opublikowane 11 kwietnia

Załączniki: