Nadanie imienia

01.10.2023 r.

Zgodnie z ustaleniami rozpoczęliśmy procedurę nadania imienia naszemu przedszkolu. Prosimy zapoznać się z procedurą oraz harmongramem działań (plik w załączniku)

 

02.11.2023 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili do urny swoje propozycje na patrona przedszkola. Było wiele interesujących pomysłów. Do 8 listopada trwają prace komisji konkursowej, która wybierze trzy najciekawsze propozycje. Po tym terminie zaprosimy całą społeczność przedszkolną do głosowania.

 

09.11.2023 r.

Dziękujemy wszystkim , którzy podzielili się z nami pomysłem na imię dla naszego przedszkola. Komisja konkursowa postanowiła wybrać trzy najciekawsze, które zostaną poddane głosowaniu.

 

EKO ZAKĄTEK

IM. MATKI NATURY

IM. EKO PRZYJACIÓŁ

 

Skąd ten wybór?

Bardzo spodobały nam się zaproponowane nazwy kojarzone z ekologią, ochroną środowiska oraz dbaniem o naszą planetę. W ostatnim czasie sporo naszych działań nakierowanych jest właśnie na kształtowanie postaw proekologicznych, min. założenie ogródków grupowych, nowe nasadzenia wokół przedszkola, wycieczki przyrodnicze i spotkania z leśnikami, projekty ekologiczne, przystąpienie do programu „Przedszkole Promujące zdrowie”, imprezy i uroczystości takie jak: Dzień Niezapominajki, Dzień Jabłka, Dzień Zdrowego Śniadania, Sprzątanie Świata i wiele innych. Chcemy aby tych przedsięwzięć było jeszcze więcej a nasze przedszkole kojarzono z ekologią i szacunkiem do natury. Chcemy aby absolwent przedszkola Miejskiego nr 17 BYŁ EKO, czyli podejmował działania ograniczające postępującą degradację środowiska w codziennym życiu: podczas zakupów, podróży, nauki, wypoczynku, zabawy czy przygotowywania posiłków.

Naszym moralnym obowiązkiem jest pozostawienie następnym pokoleniom Ziemi nadającej się do życia, dlatego chcemy nauczyć dzieci „ życia w zgodzie z przyrodą” a wiek przedszkolny jest najlepszym momentem na rozbudzenie świadomości ekologicznej, dlatego liczymy, że będziecie nas Państwo wspierać w EKO działaniach.

Kartę do głosowania należy pobrać w grupie. Po zaznaczeniu „X” przy wybranej nazwie, należy wrzucić kartę do skrzynki znajdującej się przy wejściu do przedszkola w dniach 9.11 (czwartek)- 17.11 (piątek). Zachęcamy całą społeczność przedszkolną do tworzenia historii tego miejsca

Załączniki:

AktualnościAktualności w przedszkolu nr 17 w Gorzowie Wlkp

Aktualności w naszym przedszkolu