Dokumenty

Statut Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wlkp.

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 17 W GORZOWIE WLKP.

 

Procedury organizacji i funkcjonowania
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 17
w Gorzowie Wielkopolskim W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja

Załączniki: