Kadra

Rok szkolny 2021/2022

Pełniąca obowiązki dyrektora

mgr Marta Górna - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor

mgr Magdalena Makowczyńska - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele:

Specjaliści:

Administracja:

Obsługa: