Kadra

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor przedszkola

mgr Katarzyna Kasprzak - nauczyciel mianowany

Wicedyrektor

mgr Marta Bednarek - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele:

Specjaliści:

Administracja:

Obsługa: