Kadra

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor przedszkola

mgr Katarzyna Kasprzak - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor

mgr Magdalena Makowczyńska- nauczyciel kontraktowy, anglista

Nauczyciele:

Specjaliści:

Administracja:

Obsługa: