Kadra

Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor przedszkola

mgr Katarzyna Kasprzak - nauczyciel dyplomowany

Wicedyrektor

mgr Marta Bednarek - nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele:

Specjaliści:

Administracja:

Obsługa: