Ramowy rozkład dnia

Dzieci starsze

 6.30                 Otwarcie przedszkola

6.30 – 7.30        Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji  pomysłów dzieci.

7.30 – 8.00       Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę .
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.15        Ćwiczenia poranne .
8.15 – 8.30        Przygotowanie do śniadania.


8.30 – 9.00           Śniadanie.

9.00 – 10.00     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia  z całą grupą dzieci .

10.00 – 10.45     Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (na placu przedszkolnym, w parku)
lub w sali,  ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.

10.45 – 11.00      Przygotowania do drugiego śniadania. 


11.00 – 11.30      Drugie śniadanie.

11.30 –  12.00    Ćwiczenia relaksacyjne .

12.00 –  13.45     Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie zdobytej wiedzy
( utrwalanie wierszyków i piosenek).
Zabawy ruchowe oraz dowolne na  placu przedszkolnym lub spacery.

13.45 – 14. 00     Przygotowanie do obiadu.

14.00 – 14.30       Obiad.

14.30 – 16.30    Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane  do ich możliwości i  potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

 Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury   dziecięcej .
 Czytania książeczek dla dzieci.
Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci.

16.30                Zamknięcie przedszkola

 

********************************************

Dzieci młodsze


6.30 Otwarcie przedszkola

6.30 – 7.30         Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji  pomysłów dzieci.

7.30 – 8.00        Zabawy integrujące grupę przedszkolną.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe  rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę .
Rozmowy kierowane na tematy  zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – 8.15        Ćwiczenia poranne .
8.15 – 8.30        Przygotowanie do śniadania.


8.30 – 9.00           Śniadanie.
9.00 – 10.00     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia  z całą grupą dzieci .

10.00 – 10.45     Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu  (na placu przedszkolnym, w parku)
lub w sali,  ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe.

10.45 – 11.00      Przygotowania do drugiego śniadania.


11.00 – 11.30      Drugie śniadanie.

11.30 –  13.30     Przygotowanie do odpoczynku – leżakowanie.

13.30 – 14. 00     Przygotowanie do obiadu.

14.00 – 14.30       Obiad.

14.30 – 16.30   Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane
do ich możliwości i  potrzeb.
Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie   literatury   dziecięcej .

Czytania książeczek dla dzieci.
Zabawy dowolne według zainteresowań  dzieci.

16.30 Zamknięcie przedszkola